1.

استعاره های نو و چند لایه در شعر خاقانی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 81-96
محمد امیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ مهدی دهرامی

2.

آشنایی زدایی از داستانهای قرآنی در دیوان خاقانی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 1-24
محمدحسین کرمی؛ محمدحسین نیکدار اصل

3.

اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 93-112
غلامرضا رحیمی؛ فرشته محمدزاده

4.

بازخوانی انتقادی شروح آثار خاقانی و نظامی با تکیه بر برخی از اصطلاحات بازی‏های نرد و شطرنج

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 15-32
شیرزاد طایفی؛ مهدی رمضانی

5.

بازخوانی و تحلیل ابیات دشوار قصیده‌ای با التزام «صبح» از خاقانی شروانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 129-147
سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی

6.

بررسی تصحیف و تحریفی از دیوان خاقانی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 107-120
سعید مهدوی فر

7.

بررسی چند سکّه در دیوان خاقانی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 115-130
سعید مهدوی فر

8.

«بررسی عکس اختیار تسکین»

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 161-172
مجید سرمدی؛ مهدی شعبانی

9.

بررسی و تحلیل پیشه‌های خانوادگی خاقانی و دفاع هنری وی از آن‌ها

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-16
محمد حسین امانت؛ محمد حسین کرمی

10.

پژوهشی در داروهای حیوانی دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 99-120
سعید مهدوی فر

11.

تازی‌سروده‌های خاقانی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 67-84
محسن حسینی وردنجانی؛ عبدالله رادمرد

12.

تحلیل ساختاری اشعار خاقانی شروانی و مسیح کاشانی با رویکردی به تأثیر اوضاع اجتماعی بر موسیقی شعر

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 1-18
ناصرالدین شاه حسینی؛ محمد علی شریفیان

13.

تحلیل محتوای غنایی منشآت خاقانی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-17
علی شهلازاده؛ میرجلیل اکرمی

14.

تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه‌ای سبکی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 65-78
سید جواد مرتضایی؛ سید محسن حسینی وردنجانی

15.

تصاویر کعبه و ترک ادب شرعی در شعر خاقانی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 39-58
محسن ذوالفقاری؛ زهرا موسوی؛ سید کیهان شهدائی

16.

تصحیح عباراتی از کتاب منشآت خاقانی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 121-140
سعید مهدوی فر

17.

سبک مرثیه های خاقانی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 139-156
علیرضا شانظری

18.

شرح، تحلیل و تصحیح چند بیت دشوار از خاقانی شروانی

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 113-126
محمدامین احمدپور؛ قدرت الله ضرونی

19.

شرح چند بیت از خاقانی با رویکردی انتقادی به دیگر شروح

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 113-133
امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی

20.

ضرورت توجه به تصحیف در تصحیح اشعار عربی خاقانی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 29-42
یوسف اصغری بایقوت

21.

قصیده ترساییه و نخستین شرح آن

دوره 1، شماره 4، دی 1386، صفحه 217-258
محسن محمدی فشارکی

22.

کارکردهای هنری و تصویری حروف در شعر (با تاکید بر شعر خاقانی )

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 49-66
محسن ذوالفقاری؛ علی اکبر کمالی نهاد

23.

نکتۀ نویافته در بیتی از قصیدۀ ترسائیۀ خاقانی؛ نگاهی تازه به تربیع و تثلیث

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 135-151
ابراهیم ابراهیم تبار

24.

نگاهی به ردیف و کارکردهای آن در شعر خاقانی

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 67-88
مسعود روحانی؛ محمّد عنایتی قادیکلاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب