1.

ارزش بلاغی قصر در قصاید سنایی غزنوی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 157-176
احمد بهمئی اصل؛ علی‌اصغر غفوری

2.

از نظریه خلق و کسب ابوالحسن اشعری تا طرد و قبول ابلیس از دیدگاه سنایی

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 1-18
سعید حاتمی

3.

الگوی ساختاری - ارتباطی حکایت‌های حدیقه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 55-74
بتول میرزایی؛ محمدرضا صرفی؛ فاطمه معین الدینی؛ فاطمه کوپا

4.

بازتاب اندیشه‌های حکیمانه علی (ع) در حدیقه سنایی

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 125-142
اسحاق طغیانی

5.

بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-18
محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری

6.

«بررسی میزان هماهنگی وزن و محتوا در اشعار حکیم سنایی»

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 85-98
نجمه دری؛ سمیه رضایی

7.

بررسی معناشناسی واژة زهد در آثار سنایی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 73-88
سمانه جاری؛ محمدرضا نصراصفهانی

8.

تأثیرپذیری سنایی غزنوی از ادبیات عربی (با‌تکیه‌بر دوره‌های اموی، عباسی و اندلس)

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 119-130
طیبه فدوی؛ حمید جلیلیان؛ مسعود باوان پوری

9.

تأمّلی در ضبط و شرح چند بیت از سنایی غزنوی در حدیقةالحقیقة مصحَّح یاحقی و زرقانی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 91-110
سید منصور سادات ابراهیمی

10.

تحلیل تقابل‌ها و تضادهای واژگانی در شعر سنایی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 141-158
طاهره چهری؛ غلامرضا سالمیان؛ سهیل یاری گل دره

11.

تطوّر استعارة عقل در غزلیات سنایی، عطار، مولانا

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 101-126
امیرحسین مدنی

12.

دیدگاه حکیم سنایی(حدیقه) و مولانا (مثنوی) در باب شرور

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 163-194
جلیل مشیدی

13.

روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-38
عبدالرضا حیاتی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالله طلوعی آذر

14.

شخصیت و شخصیت‌پردازی در حدیقه سنایی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 195-216
محمدامیر عبیدی نیا؛ علی دلائی میلان

15.

شرح و تصحیح چند بیت از حدیقه سنایی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 147-178
مختار کمیلی

16.

عفات/ زعفات/ عرفات؟ بررسی ضبط و خوانِش واژه‌ای دخیل، در بیتی از حدیقةالحقیقه و تحلیل معناشناختی آن

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 101-112
سید منصور سادات ابراهیمی

17.

عنصر شخصیت در حکایت‌های حدیقه سنایی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 135-154
اکبر صیادکوه؛ مانا اخلاق

18.

کارکرد‌های شناختی استعاره‌ در سیرالعبادالی‌المعاد سنایی

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 113-128
مریم کریمی؛ غلامرضا سالمیان؛ فاطمه کلاهچیان

19.

گزاره‌هایی بر «دو عید سنایی» در حدیقه الحقیقه

دوره 10، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 129-144
یحیی آتش زای؛ بهروز ایمانی

20.

نقد تخیلی غزلیات سنایی غزنوی از منظر ژیلبر دوران

دوره 16، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 93-114
راضیه ایمانی نسب؛ محمدامیر عبیدی نیا

21.

واکاوی دیگری از ترکیبِ «پری‌مار» در بیتی از حدیقةالحقیقة سنایی با بهره‌گیری از اساطیر و افسانه‌های عامیانه

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 69-83
بهزاد اتونیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب