1.

بررسی تأثیر برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی بر بهزیستی کارمندان سازمان های شهر کرمان

دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 93-122
سعیده گروسی؛ فاطمه انجم شعاع

2.

بررسی تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر میزان سرمایه اجتماعی کارکنان مورد مطالعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر

دوره 24، شماره 2، تیر 1392، صفحه 165-184
علی نصراصفهانی؛ جواد شعبانی نفت چالی؛ جواد خزایی پول

3.

بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه : کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر)

دوره 22، شماره 2، تیر 1390، صفحه 167-184
علی حسین حسین زاده؛ معصومه باقری؛ فاطمه بختیاری زاده

4.

بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن

دوره 23، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 21-40
سیروس احمدی

5.

بررسی نقش سرمایه‌ی اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره‌ی تعاون مورد مطالعه: استان کرمانشاه

دوره 22، شماره 4، دی 1390، صفحه 115-130
منصور حقیقتیان؛ گلمراد مرادی

6.

تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان

دوره 25، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 71-84
محمدرضا مرادی؛ حمید رحیمی؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ طاهره بابازاده

7.

تحلیل میزان تحقق عدالت توزیعی بر اساس رهنمودهای امام علی علیه‌السلام

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 63-82
مهدی محمدی؛ محمدمهدی ابوطالبی؛ سمیه اخلاقیان

8.

رابطة ادراک عدالت سازمانی و درگیری عاطفی و ذهنی در بین دبیران دورة متوسطه شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 49-72
سیما قادری؛ علی سیادت؛ غلامرضا شمس مورکانی

9.

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی براساس مدل معادلات ساختاری در بین دبیران زن دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان

دوره 7، شماره 2، مهر 1391، صفحه 97-120
محمدعلی نادی؛ حسین مولوی؛ بنت الهدا طغرایی

10.

رابطه تجربه بی‌نزاکتی در محیط کار و عدالت سازمانی با ارتکاب بی‌نزاکتی در محیط کار: میانجی‌گری نقش عاطفه منفی و تعدیل‌گری روان‌رنجورخویی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 45-58
نگار عرب؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ محبوبه قدیری؛ فاطمه رضائی بادافشانی

11.

رابطه عدالت سازمانی با مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

دوره 5، شماره 2، مهر 1389، صفحه 97-112
ناهید نادری؛ رضا هویدا؛ علی سیادت؛ محمد رضا نادری

12.

نقش رهبری مخرب در فرسودگی شغلی با میانجی‌‌گری عدالت سازمانی و اهمال‌‌کاری

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 69-98
سیروس قنبری؛ حسین معجونیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب