1.

ارزیابی آسیب‏پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی: شهر زنجان

دوره 2، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 71-90
محسن احدنژاد روشتی؛ محسن احدنژاد روشتی

2.

ارزیابی تناسب اراضی برای کشت برنج در استان زنجان در قالب مدل فائو و با استفاده از تکنیک‌ تلفیقی AHP-TOPSIS در محیطGIS

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 199-218
حسین سلیمانی؛ محمد طالعی

3.

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهر زنجان با استفاده از تحلیل‌های شی‌گرا و سامانة گوگل‌ارث انجین

دوره 31، شماره 2، تیر 1399، صفحه 25-42
علیرضا محمدی؛ بهروز خدابنده لو

4.

پتروگرافی، ژئوشیمی و سازوکار دولومیتی‌شدن توالی‌های پرکامبرین پسین در برش چپقلو، جنوب‌‌شرق زنجان

دوره 34، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-22
جابر پیله کوهی؛ مهدی جعفرزاده؛ عزیزالله طاهری؛ افشین زهدی

5.

پتروگرافی و ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیت‌های سازند بایندور در برش نمونه، جنوب‌غرب زنجان

دوره 35، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 37-52
سارا پوردیوانبیگی مقدم؛ محمدعلی صالحی؛ افشین زهدی؛ مهدی جعفرزاده

6.

پترولوژی و ژئوشیمی توده کوارتز‌مونزونیتی در زیرپهنه طارم، شمال‌شرق زنجان

دوره 5، شماره 20، دی 1393، صفحه 91-106
نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ مهراج آقازاده؛ مهراج آقازاده؛ محسن آروین؛ اسما نظری‌نیا

7.

پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی اسیدی شمال سلیمان بلاغی (جنوب‌غرب هشتجین، شمال زنجان)، با نگرشی بر پرلیت‌زایی

دوره 6، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 141-158
میرعلی‌ اصغر مختاری؛ نصیر عامل؛ نصیر عامل؛ صدیقه صدری اسفنجانی

8.

تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم شهری توسط پایگاه داده مکانی (مطالعه موردی: اسلام آباد شهر زنجان)

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 79-98
فریاد پرهیز؛ جمال محمدی؛ امین کشاورز؛ جمال محمدی

9.

تحلیلی بر دلایل مهاجر فرستی شهرهای کوچک «مطالعه موردی شهر قیدار»

دوره 3، شماره 11، بهمن 1390، صفحه 119-138
اسماعیل نصیری؛ اسماعیل نصیری

10.

تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم دراستان زنجان

دوره 27، شماره 106، خرداد 1391، صفحه 135-150
حسن مظفری؛ ابوالقاسم امیراحمدی

11.

تحلیل تغییرات مؤلفه‌های مبنای نمایه‌های فرین بارش شهرزنجان

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 1-18
حسین عساکره

12.

تغییر توزیع فراوانی بارش‌های فرین شهر زنجان

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 51-66
حسین عساکره

13.

چینه‏ شناسی، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند روته در منطقۀ قارخوتلو، جنوب‌باختر زنجان

دوره 35، شماره 3، مهر 1398، صفحه 57-78
فرزانه نوری ناو؛ افشین زهدی؛ حسین کوهستانی؛ میرعلی اصغر مختاری

14.

چینه‌نگاری سنگی، پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌های بخش میانی سازند قرمز بالایی منطقة قزلجه، شمال غرب زنجان

دوره 36، شماره 4، دی 1399، صفحه 87-108
سیده عالیه میرحسینی؛ قاسم نباتیان؛ افشین زهدی؛ آرمین سلسانی

15.

چینه ‎‍نگاری و بازسازی محیط رسوب‌گذاری سازندهای دلیچای و لار در برش ینگجه (جنوب خاوری زنجان)

دوره 38، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 77-94
جواد ربانی؛ افشین زهدی؛ شهرام فزونی

16.

ریزرخساره‌ها، مدل رسوبی و نوسان‌های نسبی سطح آب در توالی‌های مارنی سازند قم در برش زرین‌آباد، جنوب زنجان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 115-134
جواد ربانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ الهام شاهسواری

17.

زمین‌شیمی و خاستگاه زمین‌ساختی توده نفوذی مافیک حلب، غرب زنجان

دوره 4، شماره 16، بهمن 1392، صفحه 59-72
مژگان صلواتی؛ رضا رضاپور

18.

سنگ‌زایی و زمین‏‌شیمی توالی آتشفشانی ائوسن شمال‌خاوری زنجان: با نگرشی بر ماگماتیسم مرز فعال قاره‏‌ای در پهنه البرز-آذربایجان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 191-206
فرزانه خادمیان؛ ایمان منصف؛ محمد رهگشای

19.

سنگ‏‌شناسی و زمین‏‌شیمی توده‏‌های نفوذی منطقه خان‏‌چای- علی‏‌آباد (زیرپهنه طارم، خاور زنجان)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 207-229
عارفه سعیدی؛ میر علی اصغر مختاری؛ حسین کوهستانی

20.

سنگ‌نگاری و شیمی کانی‌ها در مجموعه نفوذی طارم، شمال‌خاوری زنجان

دوره 7، شماره 26، تیر 1395، صفحه 99-116
قاسم نباتیان؛ مجید قادری؛ مریم هنرمند

21.

مدرسه و روزنامه در زنجان عصر مشروطه؛ چالش‎‍ها و موانع

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-24
عباس قدیمی قیداری؛ حسن رستمی

22.

مطالعۀ ترکیب فلوریستیکی، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان سه منطقه از شهرستان ابهر در جنوب‌شرق استان زنجان

دوره 9، شماره 33، دی 1396، صفحه 71-102
مهناز وفادار؛ زهره طغرانگار؛ اصغر زمانی

23.

مطالعۀ شواهد پسروی جهانی سطح آب دریا در رسوبات میوسن میانی منطقۀ زنجان

دوره 38، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-12
جواد ربانی؛ افشین زهدی

24.

مواﺟﻬﮥ نظم کهن و نظم جدید در تجرﺑﮥ مشروطیت: نمونه انتخابات زنجان در دورﮤ چهارم مجلس شورای ملی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 207-226
توران طولابیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب