1.

ارتباط فابریک‌های دگرریختی و ذوب‌بخشی در میگماتیت‌های پلیتی منطقه همدان، زون سنندج سیرجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403
سیده راضیه جعفری

2.

بررسی پتانسیل حذف میکروبی خاک‏های آلوده به ‏گازوییل در شهر همدان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 77-86
فریبا محسن زاده؛ نسترن احمدی مسعود

3.

بررسی شیمی کانی، دمافشارسنجی و سنگ‌زایی سنگ‌های میگماتیتی منطقه همدان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 165-190
علی اصغر سپاهی گرو؛ سیده راضیه جعفری؛ محسن مؤذن؛ حسین شهبازی

4.

پیش‌بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی مناطق حفاظت شده در سال‌های 2011 تا 2039 با مدل HadCM3 (مطالعه موردی در استان همدان)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 81-96
حمید نوری؛ علیرضا ایلدرومی

5.

رفتار عناصر اصلی و کمیاب کانی تورمالین در پگماتیت‌های منگاوی و گنجنامه (استان همدان)

دوره 7، شماره 27، مهر 1395، صفحه 1-24
احمد احمدی خلجی؛ زهرا طهماسبی؛ فرهاد زال؛ زهرا شعبانی

6.

زمان‌سنجی رشد پورفیروبلاست‌ها و ارتباط آن با گامه‌های دگرریختی‌ در سنگ‌های دگرگون منطقه همدان

دوره 4، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 1-18
لیلی ایزدی‌کیان؛ محمد محجل کفشدوز؛ سید احمد علوی؛ علی اصغر سپاهی ‌گرو؛ سید جعفر حسینی‌دوست

7.

زمین‌شیمی و سنگ‌زایی روانه‌های آلکالی‌الیوین‌بازالت کواترنری قزلحصار (شمال‌خاوری همدان، ایران)

دوره 11، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 75-90
فاطمه سالار بیرامی؛ حسین شهبازی؛ مریم قبادنام

8.

سرمایه‏ اجتماعی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی با نگاهی به استان همدان

دوره 21، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 177-194
اسدا... نقدی؛ احمد محمدپور؛ علی سوری

9.

سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و شیمی کانی سنگ‌های نفوذی آلموقولاق (همدان، ایران): شواهدی بر جایگزینی ژرفای کم آنها

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-26
حسین شهبازی؛ امین بهمن پور؛ محمد نورمحمدی؛ علی دهداری؛ فرهاد آلیانی؛ اشرف ترکیان؛ لیلی ایزدی کیان

10.

کانی‌شناسی و زمین‌دمافشارسنجی گارنت‌آمفیبولیت‏‌های علی‌آباد دمق (جنوب همدان، پهنه سنندج– سیرجان

دوره 8، شماره 31، آذر 1396، صفحه 1-20
علی اکبر بهاری فر؛ کوان نانگ پنگ؛ سون لین چونگ؛ یوشیکو ایزوکا

11.

گزارشی از گونه‌های Alternaria و جنس‏‌های مشابه آن در استان همدان

دوره 7، شماره 24، مهر 1394، صفحه 95-112
شیما باقرآبادی؛ دوستمراد ظفری؛ محمد جواد سلیمانی

12.

مدل‌سازی فضایی عوامل مؤثر در تراکم ساختمانی (موردمطالعه: شهر همدان)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 27-46
عامر نیک پور؛ بهناز محمدیاری؛ محمد سلیمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب