1.

استفاده از اکوگروه‌های اسپورومورفی (SEGs) و پالینوفاسیس برای بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای، برش چینه‌شناسی اندریه، البرز مرکزی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 39-60
فیروزه هاشمی یزدی؛ ندا بشیری؛ فرشته سجادی

2.

استفاده از شواهد پالینولوژی در بازسازی محیط تشکیل رسوبات سازند شمشک، شمال سمنان

دوره 26، شماره 2، تیر 1389، صفحه 129-148
فرشته سجادی؛ سید حسین هاشمی؛ یاسر رضازاده؛ فیروزه هاشمی

3.

اهمیت Tornacia sarjeantii در پالینوستراتیگرافی رسوبات دونین بالایی غرب گرمابدر شمال شرق تهران

دوره 25، شماره 2، آبان 1388، صفحه 117-134
سید حسین هاشمی؛ فاطمه تابع

4.

پالینوستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسۀ بالایی )واحد K3‌( در حوضۀ البرز مرکزی (برش چینه‌شناسی روستای دره زر)

دوره 39، شماره 3، مهر 1402، صفحه 103-122
الهه زارعی؛ فریبا فروغی؛ فرحناز اکبرزاده

5.

زمین‌شیمی، پتروژنز و محیط تکتونیکی توده گابرویی ترالیتی و تشنیتی کمربن (البرز مرکزی)

دوره 3، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 89-102
رقیه دوروزی؛ فریبرز مسعودی

6.

زمین‌شیمی و زئولیت‌زایی توف‌ها در محدوده معدنی زرین‌دشت (فیروزکوه، پهنه البرز مرکزی)

دوره 8، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 197-212
زهرا مهرپویا؛ فرامرز طوطی؛ کاظم کاظمی؛ محمدعلی برقی

7.

ماگماتیسم بازالتی پرمین البرز مرکزی: شاهدی بر حاشیه قاره‌ای غیرفعال جنوب پالئوتتیس

دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 53-74
مرتضی دلاوری؛ فرزانه رستمی؛ اصغر دولتی

8.

معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی منطقه بلده (البرز مرکزی) ، تعیین سن و بیوستراتیگرافی آنها

دوره 28، شماره 3، آبان 1391، صفحه 37-64
فاطمه واعظ جوادی؛ نصراله عباسی

9.

موقعیت سنگ‌چینه‌ای و تنوع رخدادهای سنگ‌های آذرین بازیک آلکالن در واحدهای سنگ‌چینه‌ای پرمین، پهنۀ البرز مرکزی

دوره 34، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-20
حدیقه خاتون کاظمی؛ حبیب اله قاسمی؛ عزیزا... طاهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب