1.

ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های پیشگیری از جرم در طراحی محیط بر احساس امنیت ساکنان مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان طوس

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 59-74
ایدا صدرالسادات؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ علی اکبر عنابستانی

2.

ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان نواحی مرزی (مطالعه موردی:‌استان ایلام)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 129-156
علیرضا دربان آستانه

3.

الگوی فضایی اندام‏ وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس

دوره 4، شماره 3، بهمن 1394، صفحه 69-84
مرضیه رضانژاد؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ مجتبی رفیعیان؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری

4.

بررسی تأثیر عوامل محیطی بر احساس امنیت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهل‌آباد شیراز)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 85-96
مریم روستا؛ پردیس احمدی

5.

بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان(مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه)

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 39-58
حامد یاری؛ جعفر هزار جریبی

6.

بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-20
احمد پوراحمد؛ محمود عیوضلو؛ محبوبه حامد؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی

7.

بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان

دوره 6، شماره 2، آبان 1396، صفحه 33-44
سیروس احمدی؛ الهام فرهادی

8.

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 39-58
سید محسن خلیفه سلطانی؛ فاطمه سادات معینی طباء؛ نسرین قلانی

9.

بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 19-40
اکبر زارع شاه آبادی؛ مهران بندری

10.

تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 167-182
هنگامه غضنفری؛ محمدمهدی قاسمی‌کیا

11.

تحلیلی بر پراکنش فضایی احساس امنیت در استان یزد با استفاده از الگوی ویکور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-18
سعیده مؤیدفر؛ حجت رضایی؛ مهران فاطمی

12.

تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس)

دوره 5، شماره 3، آبان 1395، صفحه 87-104
لیلا سلطانی؛ حسن بیک محمدی؛ سمیه حیدری

13.

تحلیل مکانیزم‌های سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 51-72
جواد حاجی علی زاده؛ تقی حیدری؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری

14.

رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 21-38
زهرا طاهری؛ زنده یاد رسول ربانی؛ مهدی ادیبی سده

15.

سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز

دوره 6، شماره 3، آبان 1395، صفحه 1-16
محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ سمیرا شفیعی

16.

فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 71-90
سعید شریعتی مزینانی؛ سیمین فروغ زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب