1.

ارزیابی و تحلیل فضایی کیفیت مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری تهران (مطالعه موردی: محله کیانشهر)

دوره 7، شماره 2، مهر 1401، صفحه 57-66
حبیب اله فصیحی

2.

انتخاب مسکن براساس رابطۀ جایگزینی بین ویژگی‌های مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با‌ استفاده از روش انتخاب ‌تجربی از دیدگاه خانوار‌‌ مالک‌نشین در‌ شهر اصفهان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 55-70
سید محمد رضا میرعلایی؛ محمود محمدی؛ مرتضی سامتی

3.

بررسی تأثیر کیفیت زندگی روستاییان بر ارتقای کیفیت مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش شاندیز، شهرستان بینالود)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-20
علی اکبر عنابستانی؛ حمیده محمودی؛ تکتم سربرقی طرقبه

4.

تحلیلی بر امنیت ادراکی تصرف و نقش آن در توانمندسازی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی ( نمونه موردی قلعه نو دهراز سبزوار)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 157-178
یعقوب زنگنه؛ سعید حسین آبادی

5.

توزیع مکانی شاخص های کیفیت مسکن در شهر تهران: رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 75-92
کرامت الله زیاری؛ حسین منصوریان؛ محمدحسین ستاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب