1.

ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی ایران مطالعه موردی جمشیدآباد خوی

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 197-210
ابوالفضل مشکینی؛ ابوالفضل مشکینی؛ اکبر پرهیزکار؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ هادی حکیمی؛ مهدی پورطاهری

2.

آینده‌پژوهی نظام تأمین مسکن درکلان‌شهر‌های ایران (موردمطالعه کلان‌شهر اهواز)

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 117-140
مسعود صفایی پور؛ فهیمه فدائی جزی

3.

بررسی رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی و سرمایه‌ی ‌اجتماعی در شهر سنندج

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 35-50
جعفر هزار جریبی؛ احسان مردوخ روحانی

4.

بررسی عوامل اصلی و تعیین درجه نقش آنها در شکل گیری مناطق فقیرنشین در شهر اصفهان

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 227-248
سعید امانپور

5.

بررسی مقایسه ‏ای عملکرد تولید مسکن در کشور

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 103-118
حمید سپهردوست

6.

بررسی و ارزیابی پایداری مسکن روستایی (مطالعه موردی: دهستان ملاوی شهرستان پلدختر)

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 129-146
محمدرضا بسحاق؛ احمد تقدیسی؛ احمد تقدیسی؛ علی آقاامرایی

7.

بررسی و رتبه بندی مناطق چهار گانه شهر ارومیه براساس شاخص های کمی و کیفی مسکن

دوره 6، شماره 24، فروردین 1394، صفحه 49-64
رضا کریمی؛ اصغر عابدینی

8.

بررسی وضعیت مسکن براساس امکانات و تسهیلات اولیه در استان‌های ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 43-64
احمد شاهیوندی؛ محمود محمدی؛ اعظم عباسی مزرعه شاهی

9.

بررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی و ارایه راهبردهای ساماندهی آنها نمونه موردی: محله حسن آباد یزد

دوره 1، شماره 4، تیر 1389، صفحه 95-112
نجما اسماعیل پور

10.

بررسی وضعیت مسکن و اجاره‌بهای شهر تهران در دهة آخر حکومت پهلوی دوم

دوره 6، شماره 2، آبان 1400، صفحه 115-128
فرهاد پوریانژاد؛ محسن پرویش

11.

تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان از مسکن‌های اجتماعی اجاره به‌شرط تملیک مطالعۀ موردی: کلان‌شهر شیراز

دوره 7، شماره 3، آبان 1396، صفحه 107-128
زهرا سلطانی؛ حمیدرضا وارثی

12.

تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-62
اصغر ضرابی؛ محمود محمودزاده

13.

تحلیل فضایی وضعیت مسکن در کلانشهر مشهد، با تأکید بر شاخصهای توسعه پایدار شهری

دوره 7، شماره 27، دی 1394، صفحه 137-154
مهدی زنگنه

14.

تحلیل نقش کنشگران توسعه زمین و مسکن درکلان‌شهر تهران

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 73-92
طاهر پریزادی؛ علی شماعی؛ فرشاد تقی پور

15.

تحلیل و رتبه بندی عوامل بازار رهن و اوراق مشارکت در افزایش استطاعت مالی خانوارهای شهری جهت تأمین مسکن، (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 7، شماره 26، مهر 1394، صفحه 127-144
اصغر عابدینی

16.

جایگاه مشارکتی کاربر در فرآیند طراحی فضاهای مسکونی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 117-138
حامد بیتی؛ ابوالفضل چهاردولی؛ جاوید آریان

17.

مقایسه تطبیقی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن شهر بابل با نقاط شهری کشور با تاکید بر شهر سالم

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 83-116
کرامت‌اله زیاری؛ مهدی قرخلو؛ محمدحسین جان بابا نژاد طوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب