1.

ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی – فیزیکی شهرها در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان آذربایجان غربی)

دوره 7، شماره 27، دی 1394، صفحه 101-118
علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی؛ حسین نظم فر

2.

ارزیابی مدل مفهومی از عوامل مؤثر بر توانمند سازی توسعه گردشگری (مطالعه موردی:استان آذربایجان غربی)

دوره 7، شماره 25، تیر 1394، صفحه 103-120
اسماعیل صفرعلی زاده؛ اسماعیل علی اکبری؛ محمدتقی رهنمایی

3.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده مطالعه موردی شهر سردشت

دوره 4، شماره 15، بهمن 1391، صفحه 105-122
علی باقری کشکولی؛ میرنجف موسوی؛ حسن حیدری؛ میرنجف موسوی

4.

بررسی و تحلیل ابعاد پیوندهای جمعیتی در استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 9، مرداد 1390، صفحه 83-100
نادر زالی؛ نادر زالی؛ نورالدین عظیمی

5.

بررسی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعه منطقه‌ای با رویکرد آینده‌نگاری منطقه‌ای، مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی، ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 79-104
مهدی بزاززاده؛ هاشم داداش پور؛ شریف مطوف

6.

بررسی و شناسایی موش‌های غالب باغات و مزارع استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 27، تیر 1395، صفحه 1-18
علی‌رضا خلیل آریا

7.

شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 139-160
حسین رحمانی یوشانلوئی؛ منوچهر انصاری؛ محمد میرکاظمی؛ محمد رضا ابراهیمی

8.

شناسایی و بررسی ارزش غذایی دو گونه جلبک تک سلولی Scenedesmus obliquus و Desmodesmus cuneatus تولید‌کننده اسیدهای چرب جدا‌سازی شده از دریاچه سد مهاباد، آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1391، صفحه 61-72
زهرا عسل‌پیشه؛ رضا حیدری؛ رامین مناف‌فر

9.

فون کنه‌های میوه‌های خشک و خشکبار در استان‌آذربایجان غربی

دوره 12، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 69-82
فریبا اردشیر؛ حسین رنجی؛ ام کلثوم عبیدی

10.

کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت اولویت بندی مراکز شهری با ملاحظات اکولوژیکی(مطالعه موردی:آذربایجان غربی)

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 237-250
حسین جباری؛ عیسی جوکار سرهنگی

11.

مطالعه فلوریستیک منطقه امن آق‌داغ در منطقه حفاظت شده مراکان: استان آذربایجان غربی، ایران

دوره 6، شماره 21، دی 1393، صفحه 37-50
هانیه نفیسی؛ فرخ قهرمانی‌نژاد

12.

معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت‌شده راژان در استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 27، تیر 1395، صفحه 85-95
فاطمه نژاد حبیب وش؛ حجت مکعلی؛ اسماعیل رضایی چیانهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب