1.

ارزیابی تأثیر‌های معماری بومی بر توسعۀ پایدار روستایی (نمونۀ مورد مطالعه: منطقۀ جنوب غرب استان اصفهان)

دوره 34، شماره 4، دی 1402، صفحه 133-158
اصغر نوروزی؛ عبدالعلی منصف؛ نصیبه نوری

2.

ارزیابی و اولویت‌بندی جاذبه‌های اکوتوریسم (روستاهای هدف گردشگری استان چهار محال و بختیاری)

دوره 4، شماره 14، آذر 1391، صفحه 131-150
داریوش رحیمی؛ محمود رنجبر‌دستنانی

3.

بررسی استقرارهای دهستان رستاق بر اساس اسناد مکتوب و داده‎های باستانشناسی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-62
محمد ابراهیم زارعی؛ سید فضل اله میردهقان اشکذری

4.

بررسی نقش کار پنهان زنان در سطح رفاه خانوار روستایی (مطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان هامون)

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 49-68
محمودرضا میرلطفی؛ میثم بندانی؛ سعیده شهرکی

5.

تحلیلی بر ارزش‌های اجتماعی جوانان مناطق روستایی اصفهان و عوامل مؤثر بر آ‌ن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 77-106
سیامک شهابی؛ رسول ربانی

6.

تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 99-112
مهدی کرمی دهکردی؛ علی اصغر میرک زاده؛ فرشته غیاثوندغیاثی

7.

تنوع موضوعات در تاریخ‌نگاری محلی؛ دوره تحقیق قاجار (1344 – 1210ق / 1926 – 1796م)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 51-72
مرتضی نورائی؛ عبدالمهدی رجائی

8.

جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایران از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی‌اول ( 1285 تا 1320ش/۱۹۰۶ تا ۱۹۴۱م)

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 27-48
شهرام یوسفی فر

9.

چالش‌های عمده توسعه روستایی (مطالعه موردی استان کردستان)

دوره 25، شماره 98، خرداد 1389، صفحه 125-142
رحمت‌اله بهرامی

10.

سطح بندی توسعه روستایی به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 179-196
نگین صالحی؛ سید رامین غفاری

11.

سنجش ضریب عمران پذیری روستاهای بزرگ شهرستان روانسر

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 85-102
آرزو شفاعتی؛ یوسف قنبری؛ محسن شایان؛ کیومرث ملکی

12.

سنجش میزان آگاهی و دانش زیست‌محیطی جوامع روستایی (موردمطالعه: ناحیۀ روستایی چغاخور)

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 33-50
اصغر نوروزی؛ فریده یداللهی

13.

ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه‌ریزی؛ نمونة موردی: شهرستان بیجار

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 47-70
کیومرث ایراندوست؛ کسری آشوری؛ روح الله تولایی

14.

نقش طرح هادی در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 81-102
صادق اصغری لفمجانی؛ حمیدرضا نسیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب