1.

ارائه روش تلفیقی ارزیابی کارایی ساختارهای شبکه‌ای شامل دور و لینک تخصیصی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 47-60
سیدجواد صالح زاده؛ رضا حجازی؛ علی ارکان؛ سیدمهران حسینی

2.

ارزیابی عمکرد کارکنان دانشیِ واحد تحقیق‌وتوسعه در شرایط برون‌سپاری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 139-156
مریم اخوان خرازیان؛ محمدمهدی شهبازی؛ محمد فاتحی

3.

ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه روستایی با تأکید بر گروه‌های هدف کشاورزی

دوره 3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 19-36
سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فرشاد سوری؛ مهدی چراغی

4.

ارزیابی عملکرد زنجیرۀ تأمین بشردوستانه با استفاده از رویکرد خاکستری

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 175-197
محمد رضا صادقی مقدم؛ حسین صفری؛ رضا بارانی بیرانوند

5.

ارزیابی عملکرد شرکت‌های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه‌سازی آن با الگوی ترکیبی PSO و ANN

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 15-36
سجاد جمشیدی؛ غلامرضا زمانیان

6.

ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از معیار غلبه تصادفی و مقایسه با نسبت شارپ و نسبت سورتینو

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 67-84
علی شایگان مهر؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش

7.

ارزیابی عملکرد و نحوة توزیع فضایی دفاتر ICT روستایی (مطالعة موردی: شهرستان لنجان - استان اصفهان)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 61-80
اصغر نوروزی؛ زهرا امینی؛ صدیقه کیانی

8.

اولویت‌بندی فرآیندهای قابل بهبود سرمایه انسانی در شرکت پالایش نفت اصفهان براساس PCF با رویکرد IPA

دوره 3، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 41-68
رضا بهمنش؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدصالح اولیاء

9.

بررسی و تبیین سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع با مدل (CSM) (مورد: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، 1390-1384)

دوره 3، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 161-182
مرتضی رضایی صوفی؛ فرزاد زیویار؛ رضا عباسی بختیاری

10.

تحلیلی بر ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد نهاد دهیاری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 196-177
عباس امینی؛ داوود جمینی

11.

چهارچوب ارزیابی عملکرد بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در شرکت‌های کوچک و متوسط؛ رویکردی ترکیبی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-28
مونا جامی پور؛ سید محمدباقر جعفری؛ فاطمه جاویدی

12.

رابطه عدالت سازمانی با مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

دوره 5، شماره 2، مهر 1389، صفحه 97-112
ناهید نادری؛ رضا هویدا؛ علی سیادت؛ محمد رضا نادری

13.

رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس سنجه‌های ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیک چند شاخصه TOPSIS و مقایسه معیارهای ارزیابی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 39-64
محمد نمازی؛ نویدرضا نمازی

14.

رویکردی آمیخته برای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مؤلفه‌های شکست‌ناپذیری

دوره 11، شماره 3، آبان 1399، صفحه 73-94
حمید خدری؛ غلامرضا جمالی؛ احمد قربانپور

15.

شناسایی و رتبه بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد در ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: ایران خودرو)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 61-78
اسماعیل ملک اخلاق؛ محمد نوع پسند اصیل؛ خدیجه جمالی

16.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تولید پایدار در کلاس جهانی در صنعت خودرو

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 77-98
محمد صابر قائم مقامی؛ عزت اله اصغری زاده؛ حسن فارسیجانی

17.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی‌شونده‌های سلسله‌مراتبی با شاخص‌های موزون در دپارتمان‌های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌های سلسله‌مراتبی موزون

دوره 8، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 69-94
راضیه میرنژاد؛ علیرضا پویا؛ ناصر مطهری فریمانی

18.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات- محصول در صنایع لوازم خانگی با استفاده از تحلیل عاملی و شبکه‌های عصبی- فازی با مطالعۀ موردی شرکت‌های لوازم خانگی در کشور ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 83-123
امیر صادقی؛ عادل آذر؛ چنگیز والمحمدی؛ ابوتراب علیرضایی

19.

مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و ‏روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 75-94
علی ثقفی؛ سهراب استا؛ مقصود امیری؛ فرخ برزیدهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب