1.

ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها و ژئوکانزرویشنِ ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی با استفاده از مدل بومی شایان یگانه و همکاران و مقایسۀ این مدل با مدل‌های جهانی کومانسکو، فاسولاس، بریلها

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-20
علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

2.

اصول موضوعه دانش ژئومورفولوژی و جایگاه ژئوتوریسم (نقدی در حوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)

دوره 25، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 91-108
داود مختاری؛ داود مختاری

3.

الوبت گذاری کانون های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد

دوره 3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-18
محمد حسین رامشت؛ مریم فیض الهی

4.

اولویت گذاری و رتبه‌بندی کانون‌های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد

دوره 3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-18
محمد حسین رامشت؛ مریم فیض الهی

5.

بررسی توانمندی مناطق مستعد توسعة ژئوتوریسم و ارائة الگوهای بهینة بازدید از ژئوسایت‌ها در شهرستان کامیاران

دوره 33، شماره 3، مهر 1401، صفحه 87-102
عطرین ابراهیمی؛ داود مختاری؛ شهرام روستایی

6.

تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش با استفاده از روش پرالانگ

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 69-86
فاطمه سبک‌خیز؛ سیدحسن حجازی؛ محسن مقدسین

7.

تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 17-32
علی‌اکبر تقیلو؛ صیاد اصغری؛ ناصر سلطانی؛ احمد آفتاب

8.

راهبردهای مناسب برای توسعه ژئوتوریسم غار آبی سهولان

دوره 5، شماره 17، مرداد 1392، صفحه 53-68
نصرت مرادی‌هوسین؛ سید هدایت‌اله نوری؛ مامند خوش‌نظر

9.

ژئوتوریسم: شاه‌کلید حفاظت و ساماندهی توانمندی‌های جوامع محلی با نمونه‌هایی از شمال غرب ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 37-58
داود مختاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب