1.

ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها و ژئوکانزرویشنِ ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی با استفاده از مدل بومی شایان یگانه و همکاران و مقایسۀ این مدل با مدل‌های جهانی کومانسکو، فاسولاس، بریلها

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-20
علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

2.

الوبت گذاری کانون های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد

دوره 3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-18
محمد حسین رامشت؛ مریم فیض الهی

3.

اولویت گذاری و رتبه‌بندی کانون‌های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد

دوره 3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-18
محمد حسین رامشت؛ مریم فیض الهی

4.

بررسی مورفومتری گرز‌های دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 41-56
علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابولقاسم امیر احمدی

5.

تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش با استفاده از روش پرالانگ

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 69-86
فاطمه سبک‌خیز؛ سیدحسن حجازی؛ محسن مقدسین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب