1.

ارزیابی تناسب مکانی- فضایی طرح مسکن مهر شهر یزد

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 275-296
محمدرضا رضایی؛ یعقوب کمائی زاده

2.

ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بافت قدیمی شهر زابل با استفاده ازGIS

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 35-50
غلامعلی خمر؛ صدیقه سرگلزایی

3.

استدلال‌های سادۀ بروکنر در ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج

دوره 10، شماره 25، اردیبهشت 1397، صفحه 77-92
حمید علایی‌نژاد

4.

بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 93-110
حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزائی پول؛ جواد شعبانی نفت چالی

5.

بررسی و نقد رابطۀ الاهیات و فرهنگ از نگاه پل تیلیش

دوره 10، شماره 21، خرداد 1398، صفحه 153-166
حسن قنبری

6.

تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر بهبود رشد و شاخص‌های بیوشیمیایی گیاهان پروانش باززایی شده تحت تیمار تریپتوفان طی فرآیند سازگاری

دوره 5، شماره 16، شهریور 1392، صفحه 27-40
سمانه رحمت‌زاده؛ جلیل خارا؛ سید کمال کاظمی تبار

7.

تبیین رفتار کشاورزان در رویارویی با مسئلۀ کم‌آبی

دوره 32، شماره 3، مهر 1400، صفحه 135-154
صدیقه پاکمهر؛ مسعود یزدان پناه؛ مسعود برادران

8.

تبیین عوامل شناختی تأثیرگذار بر تمایل خانوارهای روستایی به زیست‌پذیری در شرایط خشکسالی در شهرستان هندیجان

دوره 30، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 139-160
مسلم سواری؛ مهرداد مرادی

9.

تحلیل آثار تاب‌آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 19-40
مسلم سواری؛ بهمن خسروی پور

10.

حذف متان به‌وسیلۀ سویه‌های methylocystis جداسازی‌شده در محیط کشت طراحی‌شده به همراه ارزیابی توانایی سویه‌ها در شرایط نامطلوب

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 23-36
محسن اباذری؛ پرویز اولیا؛ غلامرضا زرینی؛ حسن اقدسی نیا

11.

سازگاری با تغییر اقلیم ازدیدگاه کشاورزان و کارشناسان (شهرستان رستم)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 91-106
مهرانگیز سلیمانی

12.

سازگاری پرنوسان در تعاملات اجتماعی بیماران سرطانی؛ مطالعۀ کیفی در شهر اهواز

دوره 31، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-16
حسین افراسیابی؛ کسری برزیده؛ سیدرضا جوادیان

13.

سازگاری روستاییان با تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (مطالعۀ موردی: روستاییان شهرستان بابلسر - استان مازندران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-70
صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد

14.

شناسایی راهکارهای سازگاری کشاورزان کوچک‌مقیاس در مقابله با خشکسالی در استان آذربایجان غربی

دوره 9، شماره 4، دی 1398، صفحه 17-42
مسلم سواری؛ محمد شوکتی آمقانی

15.

کاربست نظریة گسترش نوآوری در بازاریابی خدمات مالی؛ مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 77-86
علی اکبر چهار محالیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب