1.

ارزیابی استراتژیک سیستم‌های تولید انعطاف‌پذیر در یک شرکت لوازم خانگی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-48
علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی کهتری؛ علی اخگری

2.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مددسراهای شبانه و نقش آنها در زندگی افراد بی‌خانمان در شهر تهران (با مطالعۀ احداث و توسعۀ مددسرای مهر منطقۀ 19 تهران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 91-106
حسن غنیمتی؛ فردین منصوری؛ مژگان حسینی قمی

3.

ارزیابی تحقق‌پذیری پیش‌بینی‌های کاربری اراضی و پیشنهادهای جهات توسعه در طرح جامع شهر لار

دوره 3، شماره 11، بهمن 1390، صفحه 1-22
محمدمهدی عزیزی؛ محمدمهدی عزیزی؛ مجتبی آراسته

4.

ارزیابی تطبیقی عملکرد خطوط ویژه اتوبوسرانی از نگاه مسافرین، مطالعه موردی محور نمازی- زند شهر شیراز

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-52
علی سلطانی؛ علی سلطانی

5.

ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 79-104
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی؛ مصطفی قدمی

6.

ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها و ژئوکانزرویشنِ ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی با استفاده از مدل بومی شایان یگانه و همکاران و مقایسۀ این مدل با مدل‌های جهانی کومانسکو، فاسولاس، بریلها

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-20
علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

7.

ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در توسعه اقتصاد نواحی روستایی از دیدگاه ساکنین (مطالعه موردی: دهیاری دهبکری شهرستان بم)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 87-104
حمید برقی؛ یوسف قنبری؛ علی افشاری پور

8.

ارزیابی کیفیت برنامة درسی در آموزش‌‌های مهارتی؛ مطالعة موردی: رشتة معماری دانشکدة فنی‌وحرفه‌ای شریعتی تهران

دوره 15، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 79-102
محبوبه محمدشفیع؛ محمدرضا نیستانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ ویدا تقوائی

9.

ارزیابی میزان آمادگی برای به‌کارگیری فناوری بلاک‌چین در شرکت ملی گاز ایران

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-23
حسن فارسیجانی؛ احمد اله کرم پور

10.

ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح جامع شهر جدید بینالود (جمعیت-اشتغال-مسکن)

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 139-150
حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری؛ حسین پورقیومی

11.

ارزیابی میزان رضایت روستائیان از عملکرد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی طرح‌های هادی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان نیمروز)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 57-74
حمید حیدری مکرر؛ حسنعلی جهانتیغ؛ مهدی معصومی جشنی

12.

ارزیابی میزان موفقیت طرح های توسعه شهری در دستیابی به معیارهای توسعه پایدار(مورد: طرح های حوزه ی میانی غربی مشهد و تحقق شهر فشرده)

دوره 6، شماره 23، دی 1393، صفحه 115-132
محسن فلاحت؛ رستم صابری فر

13.

ارزیابی مسیرهای دوچرخهسواری از‌لحاظ حرکت و دسترسی با بهره از روش MABAC (مورد مطالعاتی: منطقۀ 1 و 3 شهر اصفهان)

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 29-54
همایون نورائی؛ سارا رمضانی؛ مهدی بدری‌زاده؛ نگین حسن‌زاده؛ مطهر شامحمدی؛ مصطفی عبداللهی

14.

ارزیابی و تحلیل فضایی کیفیت مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری تهران (مطالعه موردی: محله کیانشهر)

دوره 7، شماره 2، مهر 1401، صفحه 57-66
حبیب اله فصیحی

15.

ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18
مجتبی شریف نژاد؛ زهره نصریان؛ میترا بیضائی؛ امین شکیبا

16.

ارزیابی و سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری (CPI) در کلان‌شهر تهران

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 77-97
سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج

17.

بررسی تعاملات بین دهیاران و شوراهای اسلامی در مدیریت و توسعة نواحی روستایی (مورد مطالعه: بخش دهدز شهرستان ایذه)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-118
حمید برقی

18.

بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر موفقیت طرح‌های هادی روستایی در استان خراسان جنوبی

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 213-230
رستم صابری فر

19.

تأثیرکاربرد نقشه‌های مفهومی بر درک دانش‌آموزان رشته ریاضی از توابع مثلثاتی

دوره 7، شماره 2، مهر 1391، صفحه 23-52
ابراهیم ریحانی؛ شهرناز بخشعلی زاده؛ مریم استادی

20.

تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 49-66
اصغر ضرابی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری

21.

تحلیل و ارزیابی عملکرد جمعیت‌پذیری شهر‌های جدید (نمونه مطالعه: شهر جدید مهاجران)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 133-154
حمیدرضا وارثی؛ مهدی احمدیان؛ رحیم غلامحسینی

22.

تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا – شهرهای کوچک در ایران با استفاده از GIS مطالعه موردی؛ خوشرودپی بابل

دوره 2، شماره 5، خرداد 1389، صفحه 111-138
عیسی ابراهیم زاده؛ عیسی ابراهیم زاده؛ جواد بذرافشان؛ کاظم حبیب زاده لمسو

23.

جنسیت و ارزیابی در جلسات دفاع از پایان نامه

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 35-56
رها زارعی فرد؛ مهدی رضایی

24.

شناسایی و ارزیابی مولفه‌های آموزش مجازی در دانشگاه بوعلی‌سینا در دوره همه گیری کرونا

دوره 18، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 157-178
هانیه چگنی؛ سید رسول عمادی

25.

نقش عوامل انسان ساخت در بیابانزایی شرق اصفهان

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 24-1
اصغر صالحی؛ پریسا کرباسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب