1.

ارزیابی و مقایسه‌ی توسعه‌ی نواحی ایران

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 83-100
رعنا شیخ بیگلو؛ مسعود تقوایی

2.

الگوهای سینوپتیکی شدیدترین خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 26، شماره 100، فروردین 1390، صفحه 89-108
نادر پروین

3.

الگوهای گردشی موثر بر وقوع یخبندان‌های دیررس بهاره استان کردستان

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 219-238
نادر پروین

4.

ایمنی حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور: رویکرد تحلیل عاملی

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-20
علی زینل همدانی؛ محمد رئیسی نافچی؛ مرتضی راستی برزکی؛ حسین خسروشاهی

5.

اولویت بندی عوامل مؤثر در بهبود پایداری اجتماعی-کالبدی طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری (نمونه موردی مرکز شهر مشهد)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 321-336
جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ یونس غلامی؛ سید علی موسوی

6.

بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 3، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 81-96
منصور مومنی؛ رضا سلیمانی دامنه؛ نیما یحیی پور جلالی

7.

بررسی ارتباط بین تغییرات سطح500 هکتوپاسکال وسیل درحوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 117-138
نادر پروین؛ نادر پروین

8.

بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر تراکم و درصد تاج پوشش درختچه استبرق (Calotropis procera L) مطالعه موردی- مراتع جنوبی استان فارس

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 51-60
سیدرشید فلاح شمسی؛ منصور تقوایی؛ طاهره صادقیان؛ مسعود مسعودی؛ اکبر ریاحی

9.

بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان‌های استان لرستان به تفکیک بخش‌های آموزشی و بهداشتی - درمانی طی برنامه چهارم توسعه

دوره 6، شماره 23، دی 1393، صفحه 145-162
محمد فتحی بیرانوند؛ حمیدرضا صارمی؛ اصغر عبدلی

10.

بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی (نمونه: روستای رادکان شهرستان چناران)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-24
علی اکبر عنابستانی؛ حسن گیاهی؛ مهدی جوانشیری

11.

پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-100
محمود خسروی؛ محسن آرمش

12.

پهنه‌بندی اقلیم ناحیه خزری با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 77-90
ناصر بای؛ مجید منتظری

13.

تبیین عوامل اجتماعی خشکسالی و شناسایی آثار آن

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-18
صدیقه کیانی سلمی؛ عباس امینی فسخودی

14.

تبیین وضعیت و شناخت عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: مناطق 15 گانه شهر اصفهان)

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 195-214
سارا میرزایی؛ جمال محمدی

15.

تحلیلی بر پراکندگی شاخص‌های توسعه اقتصادی در استان‌های ایران

دوره 21، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 17-32
اصغر ضرابـــی؛ احمد شاهیوندی

16.

تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 101-116
اصغر ضرابی؛ ملیحه ایزدی

17.

تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-62
اصغر ضرابی؛ محمود محمودزاده

18.

تحلیل تطبیقی سطح و میزان توسعه یافتگی اجتماعی شهرستان‌های استان هرمزگان

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 53-68
مسعود تقوایی؛ محمد صبوری

19.

تحلیل شاخص‌ها و تبیین راهبردهای تحقق هوشمندسازی شهری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 51-80
مسعود تقوایی؛ مرجان شفیعی

20.

تحلیل فضایی تغییرات اندازة شهر با میزان آسیب‌پذیری اجتماعی؛ مطالعة موردی: شهرهای با بیش از 10 هزار نفر جمعیت در ایران

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-22
سیدعباس رجائی؛ کرامت الله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ محمد سینا شهسواری

21.

تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 103-124
عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ میلاد حسنعلی زاده

22.

تحلیل نابرابری‌های درون منطقه‌ای توسعه در استان مازندران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 13-28
فرهنگ مظفر؛ یداله آقایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو

23.

تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدل SWOT در بانک ملی ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 55-68
محمدرضا حسین زاده؛ عباس خدادادی

24.

تعیین جایگاه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس در شاخص‌های اصلی بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 25-40
مسعود تقوایی؛ احمد تقدیسی؛ محمد رضا بسحاق

25.

تعیین منشأ آلاینده‌های شیمیایی و بیولوژیکی تالاب میقان اراک

دوره 31، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 131-150
فریدون قدیمی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب