1.

آلثیا، الهۀ شعر پارمنیدس بررسی تحلیل هایدگر از حقیقت در یونان باستان

دوره 13، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 51-72
حسن فتحی؛ محمدمهدی فانی ثانی

2.

بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر

دوره 5، شماره 11، فروردین 1393، صفحه 1-20
فریبا اکبرزاده؛ مهدی دهباشی؛ جعفر شانظری

3.

تجزیه وتحلیل گفتمان هایدگری سیداحمدفردید

دوره 2، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 55-74
علیرضا آقاحسینی؛ حسین روحانی

4.

چگونگی مواجهۀ هایدگر با هنر مدرن

دوره 13، شماره 32، مهر 1400، صفحه 155-171
شمس الملوک مصطفوی

5.

رهیافتی شناختی و بدن‌مند به خوانشگری کاغذی و دیجیتال

دوره 15، شماره 36، مهر 1402، صفحه 15-31
سیدجمال قریشی؛ حسین مطلبی

6.

مابعدالطبیعه و تعریف ارسطویی «انسان حیوان ناطق است» در اندیشۀ هایدگر

دوره 12، شماره 29، فروردین 1399، صفحه 113-130
سید مسعود زمانی

7.

نقش برگسون در جنبش پدیدارشناسی براساس تفسیر هایدگر

دوره 15، شماره 36، مهر 1402، صفحه 83-97
حسین ملکوتی؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی

8.

واکاوی بنیادهای تطبیق در اندیشه‌ی مارتین هایدگر

دوره 11، شماره 28، آذر 1398، صفحه 169-180
سید جمال سامع؛ محمدجواد صافیان؛ علی کرباسی زاده اصفهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب