1.

ارزیابی انتقادات معرفتشناختی سهروردی از ابنسینا در مسئلۀ ابصار

دوره 15، شماره 35، فروردین 1402، صفحه 55-70
علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخرنژاد

2.

بررسی پیوندهای آیین مهرپرستی با حکمت اشراق بر اساس آراء سهروردی بر اساس حکمت خالده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402
مصطفی وثاقتی؛ محسن حبیبی

3.

بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی

دوره 4، شماره 10، مهر 1392، صفحه 15-28
سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ ریحانه شایسته

4.

بررسی وتحلیل کهن‌الگوی پیر فرزانه در رساله‌های سهروردی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 105-134
محمد طاهری؛ فریبا رضایی؛ حمید آقاجانی

5.

تجارب مینوی در نظام فکری سهروردی

دوره 3، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 115-130
رضا حیدری نوری

6.

«تحلیل نشانه معناشناختی استعارۀ مفهومی نور و فرّۀ ایزدی در اندیشۀ سهروردی»

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 87-106
حسین ناجی صالح؛ بهجت السادات حجازی؛ ناصر محسنی نیا

7.

تفاسیر فلسفی در میانۀ خوانش برهان و تأویل با نگاهی به آثار ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا

دوره 11، شماره 24، دی 1399، صفحه 99-112
عبدالله میراحمدی

8.

جایگاه موسیقی و سماع عارفانه نزد سهروردی

دوره 13، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 165-180
آذرنوش گیلانی؛ سیدصادق زمانی

9.

«مشق مرگ»؛ قرابت مضمونی و بیانی سهروردی و افلاطون در باب مسئلۀ تجرید

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 139-156
رضا کورنگ بهشتی؛ مجید طاوسی ینگابادی

10.

نظام ایده‌ها، دلیلی بر شکل‌وارگی نظام طبیعت در فلسفۀ افلاطون و شیخ اشراق

دوره 11، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 15-34
علی حسینی؛ زهرا رفیع نژاد

11.

نقد و بررسی دیدگاه صدرا برای رفع تناقض از کلام سهروردی در مسئله اعتباریّت

دوره 8، شماره 21، فروردین 1395، صفحه 91-102
علی نظری علی آبادی؛ فتحعلی اکبری؛ سید هاشم گلستانی

12.

وجود مصداق ندارد: دیدگاه سهروردی در نفی تحقق عینی وجود و کاربست آن در قاعده «الحق ماهیته انیته»

دوره 3، شماره 11، اسفند 1390، صفحه 33-48
رضا اکبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب