1.

اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 1-22
زهرا علافچیان؛ محمدرضا شمشیری

2.

بررسی تطبیقی انسان شناسی در آراء میشل فوکو با تعالیم قرآن

دوره 3، شماره 2 (7 پیاپی)، مهر 1392، صفحه 26-45

3.

«بررسی عکس اختیار تسکین»

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 161-172
مجید سرمدی؛ مهدی شعبانی

4.

بررسی مسئله شر از دیدگاه لایب نیتس و سوئین برن

دوره 5، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 27-50
حمیدرضا اسکندری دامنه؛ عبدالله نصری

5.

پاسخ بوئتیوس به دشوارۀ شر

دوره 4، شماره 10، مهر 1392، صفحه 93-104
سحر کاوندی؛ داود قرجالو

6.

جایگاه اختیار در آموزه هدایت به امر امام از دیدگاه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403
نجمه السادات رادفر؛ فاطمه سلیمانی دره باغی

7.

جبر و اختیار از منظر عرفان و کلام

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 81-98
علی سلمانی؛ تقی پورنامداریان

8.

جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-22
محمد خاقانی؛ داود نجاتی؛ رضا جعفری

9.

حافظ، تقدیرگرای سازگارگرا

دوره 6، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 149-182
میرسعید موسوی کریمی؛ حمیده طهرانی حائری

10.

سرگذشت انسان از اختیار تا نجات

دوره 1، شماره 3، مهر 1389، صفحه 49-68
ندا خوشقانی؛ امیر عباس علیزمانی

11.

نسخه‌ای تازه از مثنوی «محب و محبوب» و اهمیت آن در تصحیح دوبارۀ منظومه

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 75-96
رقیه بایرام‌حقیقی؛ مهدی رحیم پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب