1.

بررسی تأثیر محرک‌های موفقیت تعمیم نام تجاری بر رفتار مصرف‌کنندگان

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 167-180
زهره محمدنبی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سید محمد طباطبایی نسب

2.

تداعی و فنون بدیعی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1388، صفحه 1-13
تقی پورنامداریان؛ ناهید طهرانی ثابت

3.

تقارن ها و تناسب ها در گلستان سعدی

دوره 1، شماره 4، دی 1386، صفحه 91-110
حسن ذوالفقاری

4.

تکامل گرایی الحادی در بوته نقد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 37-58
فرح رامین

5.

شمس قیس رازی و واکاوی نظرات او دربارة وزن و قافیه و هماهنگی اجزای شعر

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 35-42
حجت قهرمانی؛ ترلان قلی یو؛ یعقوب نوروزی

6.

منطق تصویری شعر

دوره 4، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 113-136
رحیم کوشش

7.

هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 81-96
رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی؛ فرهاد محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب