1.

اثر فعالیت‌های اقتصادی بر آلودگی در استان یزد: رویکرد داده ستانده منطقه‌ای

دوره 5، شماره 2، آبان 1399، صفحه 123-134
فرناز دهقان بنادکوکی؛ زهرا نصراللهی

2.

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی م‍ؤثر بر مصرف انرژی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‏ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 27، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-26
نعمت الله اکبری؛ هوشنگ طالبی؛ اعظم جلائی

3.

مدلی جهت بهینه‌سازی عملکرد پردازش اطلاعات در زنجیرۀ تأمین مجازی، مبتنی بر اینترنت اشیا

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-24
هانیه شامبیاتی؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ سیدمحمدعلی خاتمی فیروز آبادی؛ محمد رحمانی منش؛ سارا صابری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب