1.

احتمال وقوع بارش‌های روزانه‌ی ایران و پیش‌بینی آن با مدل زنجیره‌ی مارکوف

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 229-240
زهرا ماه آورپور

2.

ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 24-45
امیرحسین حلبیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی

3.

ارزیابی نقش رودباد جنب حاره ای در کنترل بارشهای ایران

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 149-170
غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه

4.

اقلیم بارشی سرزمین افغانستان

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 191-202
مهدی مسترشد

5.

بررسی اقلیم بارشی جمهوری آذربایجان

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 1-14
مرضیه یونسی

6.

بررسی تاثیر پدیده دو قطبی دمایی اقیانوس هند بر تغییرپذیری بارش‌های فصلی استان‌های جنوبی کشور

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 27-46
هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ فرناز پوراصغر

7.

بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون کندال

دوره 21، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 33-46
کمال امیدوار؛ کمال امیدوار؛ یونس خسروی

8.

بررسی همدید کنش‌های چرخندی و همبستگی آنها با بارش کشور در سال 1372

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 21-40
سعید موحدی؛ محمد براتی

9.

تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 145-166
فرناز پوراصغر؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف

10.

تأثیر فعالیت های خورشیدی بر بارش استان گلستان طی دورهای آماری 1961 تا 2005

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 33-46
سیده سمیرا میردیلمی؛ محمود خسروی

11.

تحلیلی بر رابطه‌ی زمانی نوسان اطلس شمالی و شاخص‌های دمای سطحی اقیانوس اطلس با تغییرپذیری بارش و دمای استان لرستان

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 117-128
زهرا حاجی زاده؛ برومند صلاحی

12.

تحلیل تغییرات بارش سالانه شمال غرب ایران

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 147-162
حسین عساکره؛ رباب رزمی

13.

تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-14
مجید آزادی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ حمید نوری

14.

تحلیل همدید ارتباط بین نوسان بارش روزانه در کرانه‌های جنوبی ایران و تغییرات فشار تراز دریا

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 165-184
مهران شبانکاری؛ امیر حسین حلبیان

15.

تعیین فصلی‌بودن بارندگی ماهیانه با استفاده از روش Markham در ایستگاههای باران‌سنجی استان اردبیل

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 29-42
فاطمه دادده؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی

16.

تغییرپذیری زمانی – مکانی بارش‌های حدی در ایران

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 25-36
همت‌الله رورده؛ یدالله یوسفی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش؛ وحید فیضی

17.

روند سهم ماندگاری‌های بارش در بسامد رخداد روزهای بارشی و تأمین مقدار بارش استان کردستان

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 291-312
محمد دارند

18.

شناسایی تیپ‌های بارشی زاهدان به روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 29-44
حمید نظری پور؛ محمود خسروی

19.

شناسایی و پهنه بندی توزیع فراوانی بارش روزانه ایران

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 1-16
سید ابوالفضل مسعودیان؛ اسماعیل نصرآبادی؛ حسین عساکره

20.

کاربرد رویکرد هوش مصنوعی در مطالعة تأثیر محرکهای بزرگمقیاس آبوهوایی بر بارش بلوچستان پاکستان

دوره 33، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-20
ساپنا محمدتاجبار؛ علی محمد خورشیددوست؛ سعید جهانبخش اصل

21.

مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 67-84
مهدی مهدی نسب؛ تقی طاوسی؛ تقی طاوسی؛ حسین نگارش

22.

معرفی و مقایسه‌ی پایگاه داده‌ی اسفزاری با پایگاه‌های داده‌ی GPCC ، GPCP و CMAP

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 73-88
سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی؛ فاطمه رعیت پیشه

23.

مقایسه‌ی بین پایگاههای داده‌ی جهانی و منطقه‌ای بارش با پایگاه بارش اسفزاری و ایستگاهی ایران زمین

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 65-84
امیدرضا کفایت مطلق؛ ریحانه سمندر؛ هادی ظرافتی؛ محمد دارند

24.

واکاوی اثر رشته‌کوه‌های زاگرس بر تغییرات بارش‌های سودانی در غرب ایران

دوره 30، شماره 3، آذر 1398، صفحه 17-40
مهرداد کیانی؛ حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی

25.

واکاوی زمانی و مکانی بارش در سرزمین عراق

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 209-224
اسماعیل رشیدی احمداباد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب