1.

الگوکردن و شبیه‌سازی موتور درون‌چاهی حفاری با استفاده از روش‌های هوش محاسباتی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 71-82
عباس رضایی؛ بهروز نوروزی

2.

بررسی تاثیرات وقوع خشکسالی‌های اخیر در تشدید فرسایش خندقی و رخداد لغزش‌ها، درحوضه آذرشهرچای، با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 19-48
مجید زاهدی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ داود مختاری

3.

پایش تغییرپذیری فرآیندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 36-21
امیرحسین امیری؛ محمد رضا ملکی؛ محمد هادی دورودیان

4.

پیش‌بینی الگوی قیمتی طلا با درونیابی فراکتال

دوره 8، شماره 3، آذر 1402، صفحه 119-144
حمیدرضا یوسف زاده؛ اعظم فتوت

5.

پیش بینی بازده فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایران با توجه به رفتار متقابل بازارها و تشکیل سبد بهینه سرمایه گذاری به وسیله هوش مصنوعی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 35-50
مهدی سالمی نجف آبادی؛ نصرالله سعادت فر؛ فرزاد کریمی

6.

پیش بینی تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیگنالهای اقلیمی در حوضه دز

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 261-274
امیر گندمکار؛ مجید منتظری؛ عنایت اله رحمتی؛ مهران لشنی زند

7.

پیش‌بینی جریان رودخانه‌های کارون شمالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 51-78
ابراهیم فتاحی؛ مجید دلاور؛ کیوان نوحی

8.

پیش بینی دماهای ماهانه ایستگاه های منتخب استان اصفهان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 241-258
حمیدرضا عزیزی؛ مجید منتظری

9.

پیش بینی مصارف گاز خانگی و تجاری برای یک دوره پنج ساله شهر اصفهان با استفاده از شبکه‌های عصبی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 247-262
الهام هنری؛ مسعود یقینی؛ محمد حسین ندیمی

10.

تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1389، صفحه 43-58
علیرضا مرادی؛ محمود عبادیان؛ محمدکاظم دریاباری

11.

شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن)

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 25-40
فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ جواد خوشحال دستجردی

12.

مدل سازی و پیش بینی کارایی بانک های دولتی و خصوصی ایران با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 103-126
رضا محبی؛ علی فاضل یزدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی

13.

مقایسه کارآیی مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون برای پیش‌بینی بار رسوب جریان مطالعه موردی حوضه آبخیز سمندگان

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 19-34
عبداله سیف؛ عباسعلی ولی؛ محمدحسین رامشت؛ محمدحسین رامشت؛ عباسعلی ولی؛ رضا قضاوی؛ رضا قضاویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب