1.

ارزیابی کیفیت برنامة درسی در آموزش‌‌های مهارتی؛ مطالعة موردی: رشتة معماری دانشکدة فنی‌وحرفه‌ای شریعتی تهران

دوره 15، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 79-102
محبوبه محمدشفیع؛ محمدرضا نیستانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ ویدا تقوائی

2.

بررسی تناسب میان آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و توزیع اشتغال در ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 73-100
محمد خادمی کله لو؛ بهروز رحیمی؛ محمدجواد رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب