1.

شناسایی و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های آموزش مجازی از منظر دانشجویان

دوره 16، شماره 2، دی 1400، صفحه 15-32
مرضیه ابراهیمی؛ فرشته عالیشاه؛ فاطمه زمانی پور

2.

فرصت‌ها و چالش‌های سکونتگاه‌های غیررسمی شهر ساوه با استفاده از مدل سوات (SWOT)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 115-126
اسد اله نقدی؛ محبوبه رویین تن؛ مهشاد سحاب؛ احسام سلطانی

3.

کارایی عدالت ترمیمی و چالش های اجرایی آن در قوانین کیفری ایران

دوره 7، شماره 3، دی 1399
وحید میروحیدی؛ علی مزیدی شرف آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب