1.

ارزیابی راهبردی ساختار فضایی شهرها با تأکید بر الگوهای نوین آمایش شهری (پژوهش موردی: شهر یاسوج)

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 117-144
مسعود تقوایی؛ حسین حسینی خواه؛ سلیمان محمدی دوست

2.

آینده‌پژوهی تغییرات کاربری اراضی شهری در کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-22
فیروز جعفری؛ مهدی موذنی؛ احد بدلی

3.

آینده‌پژوهی نظام تأمین مسکن درکلان‌شهر‌های ایران (موردمطالعه کلان‌شهر اهواز)

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 117-140
مسعود صفایی پور؛ فهیمه فدائی جزی

4.

تحلیل ساختاری مدیریت روستایی در چهارچوب حکمرانی خوب در روستاهای شهرستان اردبیل با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 35، شماره 2، تیر 1403، صفحه 67-86
بهرام ایمانی؛ جواد معدنی؛ رامین نصرتی

5.

تدوین سناریوهای زیست‌پذیری مناطق روستایی براساس اصول آینده‌پژوهی نمونة مطالعه: شهرستان اسلام‌آباد غرب

دوره 30، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 35-56
بهرام ایمانی

6.

خوانشی آینده‌پژوهانه از پروبلماتیک امید اجتماعی در ایران

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 49-80
محسن طاهری دمنه؛ معصومه کاظمی

7.

سه داستان باورپذیر از آیندة شهر اصفهان آینده‌نگاری شهری با رویکرد سناریونگاری

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-22
محسن طاهری دمنه؛ معصومه کاظمی؛ زهرا حیدری دارانی

8.

شناسایی پیشران‌های مؤثر بر هویت و حس مکان با رویکرد آینده‌پژوهی (مورد مطالعه: روستای کندوان)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 21-44
الناز ابی زاده؛ سهیلا باختر

9.

شناسایی و تحلیل بازیگران مؤثر در تبدیل شهر ایرانی به جهانشهر اسلامی با رویکرد آینده‌پژوهی (نمونۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 34، شماره 4، دی 1402، صفحه 89-110
حسین کاظمی؛ جمال محمدی

10.

مطالعه‌ای آینده‌پژوهانه در ابعاد مختلف آموزش؛ ارائة چشم‌اندازی از مدرسة میان‌رشته‌ای آینده

دوره 15، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 133-156
علی ذاکری؛ محسن طاهری دمنه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب