1.

آشکارسازی سطوح نفوذناپذیر شهری با استفاده از ویژگی‌های بافتی تصویر راداری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 85-104
مرضیه سهرابی مفرد؛ مسعود بختیاری کیا

2.

بررسی کیفیت مدل رقومی ارتفاعی تهیه‌شده از تصاویر سنتینل -1 برای استخراج آبراهه‌ها: مطالعۀ تطبیقی در حوضۀ آبخیز تفتان

دوره 35، شماره 2، تیر 1403، صفحه 23-44
مصطفی مهدوی‌فرد؛ ایوب محمدی؛ محمد حسین رضائی مقدم؛ صدرا کریم زاده

3.

شناسایی ساختارهای ژئومورفولوژیک مناطق جنگلی با استفاده از تصاویر راداری و آنالیز بازشدگی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 79-92
علی مهرابی؛ محسن پورخسروانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب