1.

بررسی مقوله های نمود و زمانِ فارسی در قالب هندسۀ مشخصه ها

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 97-118
علی درزی؛ سمیرا جعفری

2.

ساخت نمود کامل در فارسی برپایۀ صرف توزیعی

دوره 13، شماره 2، دی 1400، صفحه 189-216
مزدک انوشه

3.

صفت فعلی در فارسی: حامل زمان یا نمود؟

دوره 13، شماره 2، دی 1400، صفحه 51-76
فاطمه بهرامی؛ مونا ولی پور

4.

معنی‌شناسی و کاربردشناسی حال کامل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-32
رحمان ویسی حصار؛ بابک شریف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب