1.

بررسی آثار سینرژیستی نانوذرات نقره و نایسین روی ژنوم باکتری اشریشیا کلی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 11-23
سامرند کارکن؛ بهرام گلستانی ایمانی

2.

ژنوتایپینگ جدایه های استرپتوکوکوس پیوژنز با استفاده از پروتکل بهینه RAPD-PCR

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 131-138
اکرم رحیمی مقدم؛ سیاوش سلمانزاده-اهرابی؛ طاهره فلسفی؛ مهوش سیفعلی؛ زهرا پور رمضان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب