1.

ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اصفهان با تأکید بر آلودگی هوا

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 113-126
سید اسکندر صیدایی؛ سیده سمیه حسینی؛ بنت الهدی یزدانبخش

2.

ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهری، نمونة پژوهش: شهر زاهدان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-66
حسین یغفوری؛ دیمن کاشف دوست؛ صدیقه سرگلزایی؛ سجاد قاسمی

3.

طراحی مدل مفهومی محرک‌های سبزشویی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در استان اصفهان

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 91-112
مهناز دوستی ایرانی؛ مهدی باصولی؛ میرمحمد اسعدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب