1.

اثر ضد میکروبی نانوذرات اکسید ساماریوم سنتز شده با کورکومین روی سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم چند دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401
حسین زحمتکش زکریایی؛ میرساسان میرپور؛ حجت اله زمانی؛ بهنام راستی

2.

بررسی خواص ضد میکروبی گیاه زوفا (Hyssopus officinalisis) علیه باکتری‌های بیماریزای مقاوم به انتی بیوتیک در فرم منفرد و بیوفیلم

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 91-101
مهدی حسن شاهیان؛ امیر سعادت فر؛ فاطمه معصومی

3.

تاثیر سینترژیستی پلی ساکاریدهای سولفاته جلبک سبز با آنتی بیوتیک بر کروم سنسینگ و تشکیل بیوفیلم در باکتری سودوموناس آئروژینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403
رشید علیجانی اردشیر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب