1.

اسطوره‌زدایی در کوش‌نامه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 113-128
بهزاد اتونی؛ بهروز اتونی

2.

کارکرد نظریة «ترامتنیت» ژنت در کشف و واکاوی تأثیرپذیری کوش‌نامه از شاهنامه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 169-178
فرهاد نادری؛ سمیه نادری

3.

مفهوم‌شناسی آز در حماسه‌های پس از شاهنامه با تأکید‌بر کوش‌نامه و فرامرزنامه

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 41-55
موسی کیخا؛ زهرا اختیاری؛ ابوالقاسم قوام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب