1.

بازنگری تاکسونومیکی جنس گون Astragalus L. (Fabaceae) در استان زنجان و شرح یک گونه جدید

دوره 3، شماره 8، آذر 1390، صفحه 7-16
علی باقری؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی‌نژاد

2.

بررسی فلوریستیک پارک ملی کیاسر

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 47-67
فرخ قهرمانی نژاد؛ سمانه عاقلی

3.

بررسی فلور منطقۀ حفاظت شدۀ هزار جریب (واقع در استان‌های مازندران و سمنان)1

دوره 15، شماره 55، شهریور 1402، صفحه 35-52
مسعود آزادبخت؛ فرخ قهرمانی نژاد

4.

تنوع زیستی گیاهی پنج مانداب مهم شهرستان بابل، استان مازندران

دوره 4، شماره 13، دی 1391، صفحه 13-24
فرخ قهرمانی‌نژاد؛ علیرضا نقی‌نژاد؛ وحید امیرقلی‌پور کاسمانی

5.

سیستماتیک جنس‌های .Pulicaria Gaertn و Platychaete Boiss. از تبار Inuleae s.str. (Asteraceae) در ایران

دوره 2، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 27-44
پیمان زرین؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ علی اصغر معصومی

6.

مطالعه فلوریستیک جنگل پسته چهچهه، شمال شرق ایران

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 61-92
افسانه صابری؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ سید جمال صاحبی؛ محمدرضا جوهرچی

7.

مطالعه فلوریستیک منطقه امن آق‌داغ در منطقه حفاظت شده مراکان: استان آذربایجان غربی، ایران

دوره 6، شماره 21، دی 1393، صفحه 37-50
هانیه نفیسی؛ فرخ قهرمانی‌نژاد

8.

مطالعه فلوریستیک و وضعیت حفاظتی گیاهان منطقه گردشگری تخت سرتشتک در کرمان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403
لیلا ملک پورزاده؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ سید منصور میرتاج الدینی

9.

مطالعۀ فلوریستیک شیب شمالی منطقۀ کوهستان بهار، استان خراسان شمالی، ایران

دوره 15، شماره 54، خرداد 1402، صفحه 21-40
الهه رزبانی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ محمدرضا جوهرچی

10.

معرفی جمعیت‌‌های پرمحصول گونه‌‌های بومی سردۀ آویشن در ایران

دوره 14، شماره 52، مهر 1401، صفحه 63-76
سید احمد موسوی؛ فرخ قهرمانی نژاد

11.

معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دو منطقه حفاظت‌شده جنگلی سمسکنده و دشت ناز، ساری، مازندران

دوره 3، شماره 7، شهریور 1390، صفحه 53-70
فرخ قهرمانی‌نژاد؛ علیرضا نقی‌نژاد؛ سید حسین بهاری؛ روح‌اله اسماعیلی

12.

معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان منطقۀ بازرجان در استان مرکزی

دوره 13، شماره 49، دی 1400، صفحه 43-66
محمد محمدی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ زهرا توکلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب