1.

تعیین‌کننده‌های جمعیتی- اجتماعی و اقتصادی سالمندی فعال در بین بازنشستگان برخی اداره‌های دولتی شهرستان بابل

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 51-76
حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ زینب رضوانیان

2.

کارکرد‌زدایی ناشی از فشار نقش: واکاوی چالش‌های ارتباطی مردان والد ناتنی با فرزند ناتنی

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 43-68
مریم کاظمی سهلوانی؛ ملیحه علی مندگاری؛ علی روحانی

3.

مهاجرت و مسئلۀ ذره‌ای‌شدن، مطالعه‌ای کیفی در میان زنان مهاجر شهر یزد

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-30
فاطمه جعفری نعیمی؛ ملیحه علی مندگاری؛ علی روحانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب