1.

بررسی معناشناسی واژة زهد در آثار سنایی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 73-88
سمانه جاری؛ محمدرضا نصراصفهانی

2.

کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 133-156
محمدرضا نصر اصفهانی؛ طیبه جعفری

3.

معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق»

دوره 9، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-24
ناصر کریم پور؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ محمود براتی

4.

مقایسه تحلیلی درونمایه و شخصیت در رمان سرگیوس پیر و روایت ابراهیم ادهم

دوره 2، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 189-210
محمدرضا نصر اصفهانی

5.

مقایسه تحلیلی طرح و محتوای نمایشنامه «پرنده آبی» از موریس مترلینگ با منظومه عرفانی «منطق الطیر» عطار

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 125-142
محمدرضا نصر اصفهانی؛ محبوبه همتیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب