1.

بررسی روابط متقابل عناصر زبانی، ادبی و ایدئولوژی نویسنده در آثار سعید عاکف

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-18
حمید جعفری قریه علی؛ زهرا سید یزدی؛ ناهید میری

2.

بررسی وجوه تشابه سبکی - زبانی شاهنامة فردوسی با ویس‌ و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 31-46
زهرا سید یزدی؛ حمید جعفری قریه علی؛ فاطمه استوار

3.

مقایسۀ تأثیر عوامل جنسیتی بر نوشتار رمان‎‎های سال بلوا و خانۀ ادریسی‌ها

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 17-32
ریحانه میرزاعلیان؛ زهرا سید یزدی؛ سعید حاتمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب