1.

زمین‌شیمی، سن‌سنجی و محیط تکتونوماگمایی سنگ‌های آذرین پیرامون کانه‌زایی آهن- مس احمدآباد، سمنان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 27-64
فریبا طایفی؛ بهزاد مهرابی؛ مجید قاسمی سیانی؛ فرناندو کورفو

2.

زمین‌شیمی و پتروژنز سنگ‌های گرانیتوییدی در ایالت فلززایی طارم- هشتجین، البرز باختری

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 139-194
مجید قاسمی سیانی؛ حامد ابراهیمی فرد

3.

زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های الترامافیک-مافیک و کانه زایی همراه در آنومالی درگز، کمپلکس افیولیتی کهنوج

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 139-162
مجید قاسمی سیانی؛ بهزاد مهرابی؛ بهروز کریمی شهرکی

4.

سنگ‏‌زایی و تکامل ماگماتیسم سنوزوییک در منطقة معدنی سنگان با استفاده از شیمی زیرکن

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 1-58
مجید قاسمی سیانی؛ بهزاد مهرابی؛ فرانز نوی بایر

5.

کانه‏‏‌زایی آهن- تیتانیم ماگمایی در آنومالی شمارة 15 بافق، ایران مرکزی: نگرشی بر کانی‏‏‌شناسی و شیمی کانی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 93-112
سکینه امرایی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد یزدی؛ حسین کوهستانی؛ مجید قاسمی سیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب