1.

آیا پردازش ادراکی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی منجر به درج واکه خیالی می‌شود؟

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-22
جانانه شالپوش؛ وحید صادقی

2.

انطباق واجی واکه‌های انگلیسی با فارسی در چارچوب انگارة شنیداری

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 43-60
وحید صادقی؛ ندا بیگدلی

3.

آواشناسی و واج‌شناسی دره زیروبمی در آهنگ گفتار فارسی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 119-136
مائده اژه ای؛ وحید صادقی؛ محمود بی‌جن خان

4.

بررسی پاسخ‌های آوایی گویشوران دو گونۀ تهرانی و اصفهانی به فشار زمانی

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-24
رافعه خوشخو؛ بتول علی‌ نژاد؛ عادل رفیعی؛ وحید صادقی

5.

نقش عوامل صوتی در ایجاد تمایز معنایی بین افعال ماضی ساده و ماضی نقلی فارسی

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 51-72
وحید صادقی؛ آمنه عمادی

6.

نقش نشانه‌های نوایی در ابهام‌زدایی از عبارات مبهم فارسی

دوره 4، شماره 6، مرداد 1391، صفحه 67-80
وحید صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب