1.

بازخوانی و تحلیل ابیات دشوار قصیده‌ای با التزام «صبح» از خاقانی شروانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 129-147
سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی

2.

تأمّلی در ضبط و شرح چند بیت از سنایی غزنوی در حدیقةالحقیقة مصحَّح یاحقی و زرقانی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 91-110
سید منصور سادات ابراهیمی

3.

شرح چند بیت از خاقانی با رویکردی انتقادی به دیگر شروح

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 113-133
امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی

4.

عفات/ زعفات/ عرفات؟ بررسی ضبط و خوانِش واژه‌ای دخیل، در بیتی از حدیقةالحقیقه و تحلیل معناشناختی آن

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 101-112
سید منصور سادات ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب