1.

سنگ‏‌نگاری، زمین‏‌شیمی و جایگاه زمین‏‌ساختی گرانیتویید‏‌های منطقه حنار (جنوب بیرجند):‏ رهیافتی برای شناسایی ماگماتیسم خاور بلوک لوت

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 55-78
سیاوش امیدیان فر؛ محمد رهگشای؛ ایمان منصف

2.

سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‏‌‌‌های بازالتی منطقة علی‏‌‌آباد گروس به‌عنوان بخشی از مجموعة افیولیتی صحنه- هرسین (خاور کرمانشاه)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 91-116
سیاوش امیدیان فر؛ سید حسام الدین معین زاده؛ محسن آروین؛ محمد رهگشای

3.

"سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی گدازه‌های پالئوژن در جنوب‌غرب‌ بصیران-شرق بلوک لوت، شرق ایران"

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 183-204
سیاوش امیدیان فر؛ محمد رهگشای؛ ایمان منصف

4.

کاربرد داده‏‌های زمین‌شیمیایی برای تعیین توان کانه‏‌زایی گرانیتوییدهای محدودة حنار به‌عنوان بخشی از پلوتونیسم ترشیر در بلوک لوت (خاور ایران) )

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 19-36
سیاوش امیدیان فر؛ محمد رهگشای؛ ایمان منصف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب