1.

تحلیل فضایی تغییرات اندازة شهر با میزان آسیب‌پذیری اجتماعی؛ مطالعة موردی: شهرهای با بیش از 10 هزار نفر جمعیت در ایران

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-22
سیدعباس رجائی؛ کرامت الله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ محمد سینا شهسواری

2.

تحلیل مکانی شاخص‌های ذهنی تاب‌آوری در سکونتگاه‌های غیررسمی منطقۀ 4 شهر زاهدان

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 45-68
سیدعباس رجائی؛ احمد پوراحمد؛ اسلام قاضی

3.

گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه‌ای در ایران (تحلیلی بر داده‌های جمعیت شناور)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 51-70
حسین منصوریان؛ سیدعباس رجائی؛ حسن عاشوری؛ احمد حاتمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب