1.

بررسی تحولات زمین‌شیمیایی- فلززایی سنگ‌های آذرین منطقه آق‌درق (شمال اهر) و ارتباط آن با رخداد عنصرهای Cu−Au±W

دوره 8، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 21-44
حیدر اصغرزاده اصل؛ ابراهیم طالع فاضل؛ بهزاد مهرابی؛ فربیرز مسعودی

2.

تعیین شرایط دمایی، وضعیت سولفیداسیون و سازوکار تشکیل طلا در کانسار چندفلزی آتش‌انبار (جنوب قزوین)، برپایة شواهد کانه‏‌زایی، دگرسانی و شیمی کانه‏‌ها

دوره 13، شماره 2، تیر 1401، صفحه 121-150
ابراهیم طالع فاضل؛ نرگس اعلایی مقتدر؛ عباس اروجی

3.

زمین‌شیمی آپاتیت و سنگ‏‌های میزبان کانسار آهن± آپاتیت لکه‏‌سیاه (شمال‏‌خاوری بافق): رهیافتی در شناسایی خاستگاه و جایگاه تکتونوماگمایی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 73-102
میثم قلی پور؛ مهرداد براتی؛ ابراهیم طالع فاضل

4.

زمین‏‌شیمی سنگ‏‌‏‌های بازالتی منطقة مشکین- رشت‌آباد (شمال زنجان)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18
نیر اجلی؛ اشرف ترکیان؛ ابراهیم طالع فاضل

5.

کانی‌شناسی، شیمی کانی‌ها و ژئوشیمی ایزوتوپی گوگرد در کانسار مس بهاریه (شمال-خاور کاشمر): رهیافتی برای دستیابی به ژنز کانسار

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 53-78
راضیه رضایی حمید؛ ابراهیم طالع فاضل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب