1.

تبیین تاب‌آوری اجتماعی بافت فرسودة شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری PLS نمونة پژوهش: منطقة 3 شهر اصفهان

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 145-166
مهشید گرجی؛ احمد خادم الحسینی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری

2.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در دستیابی به شهر اکولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر دُرچه)

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 151-168
ابراهیم براتی؛ حمید صابری؛ احمد خادم الحسینی؛ مهری اذانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب