1.

اولویت‌بندی فرآیندهای قابل بهبود سرمایه انسانی در شرکت پالایش نفت اصفهان براساس PCF با رویکرد IPA

دوره 3، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 41-68
رضا بهمنش؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدصالح اولیاء

2.

بکارگیری سیستمهای دینامیکی جهت تحلیل تأثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 39-52
محمد دهقانی سریزدی؛ محمد صالح اولیاء

3.

تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سهم بیمۀ عمر و پس‌انداز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 99-135
فرهام سلیمانی؛ محمد صالح اولیاء؛ محمد مهدی لطفی؛ ابراهیم کاردگر

4.

شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مدیریت زیست‌بوم با استفاده از رویکردهای دلفی فازی و دیمتل فازی

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 51-82
آزاده رضایی؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدصالح اولیاء؛ حسن خادمی زارع

5.

طراحی مدل ارزیابی بلوغ نظام مدیریت بهره‎‍وری در سازمان‎‍های ایرانی

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-33
هدایت کارگر شورکی؛ محمد صالح اولیاء؛ عباس زارع بنادکوکی؛ علی حاجی غلام سریزدی؛ احمد احمدی یزدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب