1.

الگوی مایکولیک اسید در مایکوباکتریم تجزیه کننده تولوئن در حضور کلسترول

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 41-48
گیتی امتیازی؛ مریم فنائی؛ آذر فرهنگ اصفهانی؛ زرین دخت امامی

2.

جداسازی، شناسایی مولکولی و پاکسازی زیستی باکتری‌های مقاوم به کروم از پساب‌های دباغی و چرم‌سازی خوزستان، ایران

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 71-84
هدی یکتامنش؛ منیر دودی؛ زرین دخت امامی

3.

جداسازی لاکتوباسیلوس پلانتاروم از ارقام مختلف زیتون بومی ایران و بررسی فعالیت ضد میکروبی آن بر دو باکتری بیماری ‏زای خانواده انتروباکتریاسه

دوره 4، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 139-160
زرین دخت امامی؛ الهام خلیلیان؛ مائده شاه سنایی

4.

مطالعه تجزیه نفت خام با کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی و تولید متانوئیک اسید و بیوسورفکتانت توسط جدایه سودوموناس

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 81-92
سمیه کاظم زاده؛ نفیسه سادات نقوی؛ زرین دخت امامی کرونی؛ مسعود فولادگر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب