1.

استعاره مفهومی آیۀ نور در قرآن

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 85-102
بهجت السادات حجازی

2.

تحلیل سبک عزیزی در یک لیوان شطح داغ

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 63-76
بهجت السادات حجازی

3.

«تحلیل نشانه معناشناختی استعارۀ مفهومی نور و فرّۀ ایزدی در اندیشۀ سهروردی»

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 87-106
حسین ناجی صالح؛ بهجت السادات حجازی؛ ناصر محسنی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب