1.

بررسی تطبیقی مفهوم مکان نزد ارسطو، دکارت و هیدگر

دوره 3، شماره 9، شهریور 1390، صفحه 65-76
محمدجواد صافیان؛ ناصر مومنی

2.

بررسی جایگاه مفهوم حضرات اربعه در فلسفۀ هایدگر متأخر و نسبتِ آن با حقیقتِ چیز و سکناگزیدن

دوره 12، شماره 29، فروردین 1399، صفحه 15-29
محمد بیدهندی؛ بیت اله ندرلو؛ محمد جواد صافیان

3.

تفسیر هایدگر از رأی کانت درباب «وجود» به‌عنوان «وضع»

دوره 14، شماره 33، فروردین 1401، صفحه 89-108
محمد غریب زاده؛ محمدجواد صافیان

4.

تفکیک و تخریب به‌عنوان مرحله‌ای از پدیدارشناسی هایدگر

دوره 6، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 29-44
محمدجواد صافیان؛ شکوفه حسینی منش

5.

زبان از نظر افلاطون و هیدگر: یک بررسی مقایسه ای

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 41-64
رضا کورنگ بهشتی؛ محمد جواد صافیان اصفهانی

6.

واکاوی بنیادهای تطبیق در اندیشه‌ی مارتین هایدگر

دوره 11، شماره 28، آذر 1398، صفحه 169-180
سید جمال سامع؛ محمدجواد صافیان؛ علی کرباسی زاده اصفهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب