1.

اقلیم‌های زیباخیز شعر فارسی

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 21-34
زهرا آقابابائی خوزانی

2.

بررسی انواع شیوه‌های تأکید بلاغی در قصاید ناصرخسرو با نگاهی به خردگرایی و اندیشه‌های مذهبی شاعر

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 81-105
زهرا آقابابائی؛ امیرحسین کوهستانی ریزی

3.

بررسی ترجمه‌های حیات الحیوان و کتب بیطاری در ایران از آغاز تا روزگار قاجار

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 97-120
زهرا آقابابائی خوزانی

4.

درنگی بر ابیاتی از کلیم کاشانی (همدانی)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-87
زهرا آقابابائی؛ مینا رحمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب