1.

تحلیل بلاغی حوزه‌های تصویری شعر فاضل نظری

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 51-64
محبوبه همتیان؛ افسانه غفوری

2.

جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-14
حسین آقاحسینی؛ محبوبه همتیان؛ زهره مشاوری

3.

ویژگی های متکلم بلیغ براساس دیدگاه‌های بلاغیون از آغاز تا امروز

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 91-102
محبوبه همتیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب